Paulina Łapińska – Pura
specjalistka terapii zachowania zwierząt DipCABT (COAPE) AAB (lvl 2)