Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Behawiorystów Zwierzęcych  i Trenerów COAPE

Od 2012 roku w Polsce działa Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE, odpowiednik brytyjskiego CAPBT.  COAPE Association of Pet Behaviorists and Trainers (CAPBT) jest największym stowarzyszeniem wykwalifikowanych behawiorystów i trenerów zwierząt w Wielkiej Brytanii.. Członkostwo w stowarzyszeniu, zarówno w wielkiej Brytanii jak i w Polsce wymaga wcześniejszego zaliczenia Kursu Dyplomowego COAPE. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu dają właścicielom zwierząt gwarancję jakości oferowanej pomocy w terapii problemów behawioralnych psów i kotów oraz w szkoleniu psów

Są trzy typy członkostwa w CAPBT:

1. Zwyczajne (członek zwyczajny).

2. Wspierające (członek wspierający).

3. Honorowe (członek honorowy).

Wszyscy członkowie w swojej pracy przestrzegają Kodeksu Etycznego COAPE  dającego m.in. gwarancję niestosowania przemocy oraz tego że w terapii zachowania nie będą używane jakiekolwiek metody lub akcesoria awersyjne. Członkowie CAPBT utrzymują na wysokim poziomie swoją wiedzę i kompetencje dzięki uczestnictwie w dokształcających kursach oferowanych przez COAPE i innych formach kształcenia oraz przez stałą możliwość korzystania ze wsparcia ekspertów poprzez Stowarzyszenie. Możesz być pewny że nasz behawiorysta lub trener zaoferuje ci profesjonalną i zgodną z aktualnym stanem wiedzy naukowej pomoc.

Jeśli klient korzystający z pomocy członka stowarzyszenia jest niezadowolony z jego usług powinien najpierw zgłosić to jemu. W przypadku, gdy to nie rozwiąże problemu, prosimy o powiadomienie nas drogą mailową, podanie szczegółów sprawy i nazwiska członka stowarzyszenia. Sprawę rozstrzyga Sąd Koleżeński.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Beata Leszczyńska  - Prezes Zarządu

Magdalena Michałek - Wiceprezes Zarządu

Barbara Szczygieł - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Arabczyk - Członek Zarządu, Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Katarzyna Grzegorczyk - Przewodnicząca

Daria Latka - Członek Komisji

Magdalena Malec - Członek Komisji

Magdalena Nykiel - Członek Komisji

Członkowie honorowi:

Prof. Raymond Coppinger

Dr Robert Falconer - Taylor

Rok rejestracji Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE: 2012