COAPE

Czym jest Centre of Applied Pet Ethology (COAPE)

COAPE jest największą na Wyspach brytyjskich organizacją kształcącą behawiorystów zwierzęcych. Oferuje także szeroką gamę kursów dla behawiorystów, trenerów, lekarzy weterynarii, profesjonalnych opiekunów zwierząt oraz właścicieli psów i kotów. Bliższe informacje o COAPE na stronie www.coape.pl

 

Głównym elementem zasad COAPE i podejścia do problemów behawioralnych jest założenie, że konsultacja przypadków przez członków Stowarzyszenia odbywa się jedynie z polecenia lekarzy weterynarii, dzięki czemu jakiekolwiek problemy medyczne mogą być najpierw zdiagnozowane i wyleczone. Przypadki behawioralne dotyczą więc zwykle klinicznie zdrowych zwierząt.

Problemy behawioralne są traktowane w kompleksowy i indywidualny sposób, nie są postrzegane jako rodzaj „choroby” która wymaga „diagnozy”, jako, że takie podejście niezmiennie prowadzi do zestandaryzowanego, a przez co mniej efektywnego, podejścia do leczenia.

Stosując opracowany przez COAPE model oceny zachowania i monitorowania terapii zachowania EMRA najpierw ocenia się stan emocjonalny zwierzęcia w czasie prezentowania problemowego zachowania, jego samopoczucie emocjonalne (nastrój) na codzień oraz identyfikuje się wszelkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wzmacniające i utrwalające zachowanie.

Na podstawie takiej oceny zachowania wdrażany jest praktyczny plan terapii, który pomaga zwierzęciu nauczyć się nowych i pożądanych zachowań, a właściciele uczą się wzmacniać i utrzymywać je w przyszłości. Eliminuje się także czynniki wzmacniające dotychczasowe, problemowe zachowanie, jeśli to konieczne we współpracy z lekarzem weterynarii.

Dyrektorzy COAPE
Peter Neville DHc BSc(Hons), Val Strong MSc, Robert Falconer-Taylor BVetMed DipCABT MRCVS