Konsultacje

Jak przebiega konsultacja behawiorysty?

Konsultacje są prowadzone w formie spotkań w domu właściciela zwierzęcia lub w gabinecie behawiorysty. Pierwsza, pełna konsultacja behawioralna trwa około 1-2 godzin. Wskazane jest aby uczestniczyli w niej wszyscy domownicy mający na codzień do czynienia ze zwierzęciem i jego problemami. Na podstawie obserwacji i wywiadu behawiorysta ocenia zachowanie zwierzęcia i jego przyczyny.

Wszyscy członkowie stowarzyszenia w ocenie zachowania zwierząt stosują model zwany EMRA. Jest to kompleksowe i     wieloaspektowe podejście koncentrujące się na przeżywanych przez zwierzę emocjach.

EMRA oznacza ocenę EMOCJI, NASTROJU oraz WZMOCNIEŃ podtrzymujących problemowe zachowanie, to znaczy:

  •        ocenę nastroju (samopoczucia) - czy zwierzę jest zadowolone i spokojne w danych okolicznościach
  •        określenie jakie emocje przeżywa zwierzę w problemowej sytuacji
  •        identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych podtrzymujących niepożądane zachowanie

    

Na podstawie takiej oceny zachowania behawiorysta wspólnie z włascicielem zwierzęcia opracowuje indywidualny program modyfikacji zachowania. Może on obejmować kilka kolejnych spotkań, zwłaszcza jeśli problem z zachowaniem zwierzęcia dotyczy jego agresywności.

Członkowie Stowarzyszenia CAPBT pracują w ścisłej kooperacji z lekarzami weterynarii prowadzącymi zwierzęta ich klientów. Informują także lekarzy o podjętych działaniach i postępie terapii zachowania.

Zobacz na filmie jak wygląda konsultacja beawioralna:

PSA

KOTA