Kontakt

Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów Centre Of Applied Pet Ethology (COAPE) Polska
COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers Poland

ul. Kozielska 6/4
40-076 Katowice

KRS: 0000418864, NIP: 9452168613

nr konta bankowego w VOLKSWAGEN BANK direct:  44 2130 0004 2001 0600 8973 0001
Wysokość składki członkowskiej 90 zł. Dla nowych dyplomantów 45 zł za pierwszy rok członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezez zarządu Beata Leszczyńska - tel. 601 412 764

Wiceprezes zarządu Elżbieta Wojciechowska - tel. 501 149 883

Wiceprezes zarządu Agnieszka Wojtków - tel. 660 473 348

Skarbnik Wiktoria Karpowicz - tel. 666 088 303

e-mail: info@behawioryscicoape.pl

 

COAPE Assiciation of Pet Behaviourists and Trainers UK - www.capbt.org