Aktualności


Metody szkoleniowe psów pracujących w służbach mundurowych. Czy awersja jest nieunikniona?

Trenerzy psów policyjnych, Steven White i Matt Folsom, zmienili tradycyjne metody na pozytywne podejście. Oboje unikają narzędzi awersyjnych. W służbach mundurowych, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, używanie awersji wobec psów jest ostatecznością. Nowe tendencje kierują się ku pozytywnym metodom, poprawiając dobrostan zwierząt służących człowiekowi. Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE sprzeciwia się narzędziom awersyjnym, zalecając pozytywne metody zgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt.

przeczytaj całość

Obroże wibracyjne

Obroże wibracyjne, pierwotnie związane z treningiem psów niesłyszących, są często używane z myślą o wygodzie właściciela. Jednak ich wpływ na dobrostan zwierzęcia budzi kontrowersje. Nagła wibracja na szyi psa, zwłaszcza dla psów niesłyszących, może być stresująca. Nieprzewidywalny bodziec ten może wpływać negatywnie na psy, a stosowanie go jest etycznie wątpliwe, zwłaszcza gdy istnieją alternatywne metody oparte na pozytywnym wzmacnianiu zachowań. Reakcje psów na obroże wibracyjne są zróżnicowane, a ich skuteczność budzi wątpliwości. Niektóre metody treningowe opierające się na wibracji mogą być nieskuteczne, a używanie obroży wibracyjnej przez psa biegającego luzem nie gwarantuje bezpieczeństwa psa.

przeczytaj całość

20 potencjalnych problemów z karą

W opublikowanym tekście z bloga Karoliny Westlund, profesora etologii, omawiane są kwestie związane z karaniem zwierząt. Autorka podkreśla, że kara często nie jest potrzebna w treningu zwierząt i może prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak wzrost niepożądanego zachowania. Tekst analizuje wpływ kary na zwierzęta, zwracając uwagę na jej skuteczność, możliwość nasilenia niepożądanych zachowań, oraz potencjalne konsekwencje emocjonalne, takie jak strach i unikanie. Autor wyraża obawy co do potencjalnej krzywdy i podkreśla, że istnieją inne, bardziej pozytywne metody szkolenia zwierząt.

przeczytaj całość

Pies i zachowania łowieckie

Zachowania łowieckie u psów są istotne dla zdobycia pożywienia i przetrwania, ale współczesna hodowla i relacje człowiek-pies zmieniają ich kontekst. Tradycyjne metody, oparte na przymusie, są zastępowane przez podejście oparte na pozytywnym wzmocnieniu. Grupa R+ Gun Dogs w Norwegii stosuje takie podejście, opierając się na modelu relacji psa z człowiekiem. Metoda Predation Substitute Training, rozwinięta w Niemczech, koncentruje się na zaspokojeniu potrzeb psa, zamiast tłumienia jego zachowań. Stosowanie awersyjnych narzędzi może powodować stres u psów. Metoda ta, opracowana przez Simone Mueller, zdobywa popularność jako alternatywa dla tradycyjnych metod. Istotne jest zrozumienie potrzeb psa i tworzenie relacji opartych na zaufaniu i współpracy.

przeczytaj całość

Metody awersyjne i ich skutki dla kocich towarzyszy

Tekst omawia negatywne skutki stosowania metod awersyjnych w treningu kotów oraz podkreśla różnice w budowie relacji między kotami a psami. Autorzy zaznaczają, że karanie zwierząt może prowadzić do lęku, agresji i utraty zaufania, zamiast rozwiązania problemów behawioralnych. Zalecają zrozumienie naturalnych potrzeb kotów i budowanie relacji opartej na szacunku i zrozumieniu.

przeczytaj całość